Program Fundacji Ekologicznej Zielona Akcja
Zajęcia terenowe z zakresu edukacji ekologicznej
Zajęcia terenowe z zakresu edukacji ekologicznej
Zajęcia terenowe z zakresu edukacji ekologicznej
Strona Główna » Nasza oferta » Lekcje dla uczniów w terenie » Pogórze Kaczawskie » Wąwóz Lipa

Wąwóz Lipa


Opis miejsca:

Jest to krótka i bardzo malownicza dolinka bezimiennego potoku, z wychodniami skał zieleńcowych i unikatowymi cennymi przyrodniczo lasami. Rezerwat utworzono dla ochrony populacji salamandry plamistej, która jest tutaj dość liczna. Możliwość bezpośredniej obserwacji tego chronionego, pięknego płaza. Wędrówka po wąwozie przebiega niebieskim szlakiem /Szlak Kopaczy/. W zależności od zasobów czasowych i wieku grupy, wybranej tematyki możliwość doboru trasy dłuższej i krótszej.
Tematyka zajęć:
Życie i rozwój salamandry plamistej
Badania biologiczne wody- czyli oznaczanie jej klasy na podstawie występujących  w potoku
bezkręgowców
Bioindykatory - posługiwanie się skalą porostową
Warstwy lasu
Oznaczanie gatunków roślin zielnych
Oznaczanie gatunków drzew  na podstawie liści i owoców
Pory roku w lesie
Ekosystem lasu
Ekosystem, biocenoza, biotop - praktyczne klasyfikowanie elementów środowiska do poszczególnych
definicji
Czas przejścia: trasa dłuższa 3 - 4,5 h,   trasa krótsza  2 - 3,5 h
Grupa wiekowa: OD 10-latków wzwyż
Ognisko: w Nowej Wsi Wielkiej lub w Kłonicach pod Radogostem we własnym zakresie lub odpłatnie 2
zł./os.
Atrakcje w okolicy:
Wzgórze Radogost z wieżą widokową
Myślinów - dojście z Nowej Wsi Wielkiej do Myślinowa /dalszy ciąg niebieskiego szlaku/ - tajemniczy,
zapomniany teren
Alternatywa na niepogodę:
Jawor z atrakcjami (Kościół Pokoju  - wstęp płatny N-8 zł.  U - 4 zł., Wieża widokowa na Zamku Piastowski
- wstęp bezpłatny, Sala Rajców w Ratuszu - wstęp bezpłatny)
Nasze motto: nie ma złej pogody tylko źle ubrani ludzie